Archive

Posts Tagged ‘smart geometry’

Smart Geometry 2011 : Building the Invisible – reportaż

April 9th, 2011 No comments

Tak jak zapowiedziałem w poprzednim poście, w Kopenhadze w dniach 28 marca – 2 kwietnia odbyło się dość ciekawe wydarzenie pod nazwą ‘Smart Geometry’. Czym tak naprawdę jest SmartGeometry? Z pewnością jest to coś, co nie ma odpowiednika na całym świecie i nie da się za bardzo do niczego porównać –  nie istnieje bowiem żadna inna organizacja, która przeprowadza raz do roku warsztaty z nowoczesnych technik projektowych na taką skalę, zakańczając je dwudniową konferencją. Nawet jeśli istnieją podobne wydarzenia (ACADIA, AAG, CAADRIA), skupione są one głównie wokół naukowców prezentujących wyniki swoich badań. Dużo mniej jest tam ‘namacalnych’ przykładów użycia świeżych technik geometrycznych, rzadko zdarza się też szerokie wykorzystanie technik fabrykacji.

Laserowo wycięta struktura wykonana podczas warsztatów

Laserowo wycięta struktura wykonana podczas warsztatów

Wydarzenie to z roku na rok (szczególnie od zeszłorocznego spotkania w Barcelonie) zaczyna coraz bardziej przypominać zjazd eksperymentatorów i designerów-wynalazców, którzy próbują wykorzystać ducha ‘zrób to sam’ w kontekście architektury. Zamiast pytać się specjalistów ‘czy to jest możliwe?’, starają się sami znaleźć odpowiedzi na te pytania budując prototypy w mniejszej skali, lub fragmenty architektonicznych komponentów w skali 1:1. Wynik ? Kreatywna burza mózgów trwająca cztery dni, przeprowadzana wśród zgiełku rozmów, szumu maszyn tnących i delikatnego buczenia różnej maści robotów.

generatywna konstrukcja powstająca w centrum przestrzeni warsztatowej - dzień drugi

Generatywna konstrukcja powstająca w centrum przestrzeni warsztatowej

Przybliżmy może zatem główny temat Kopenhaskiego spotkania : Budowanie tego co niewidzialne (‘Building the invisible : Informing digital design with real world data’). O ile większość uczestników była zgodna, że jest to jeszcze dość niezbadane terytorium, wymagające pewnej ilości uwagi, ciągle jednak trudne do zrozumienia i okiełznania przez tradycjonalistów. Faktem jest to, że żyjemy w świecie oplecionym niezliczonymi strumieniami różnych informacji, ale co możemy z nimi zrobić ? Czy mogą się one przydać przy projektowaniu ?

Jedną z ciekawszych, jednak nietypowych odpowiedzi przygotowała grupa (cluster)  ’Reflected Environments’ monitorująca przez cztery dni aktywność uczestników za pomocą podwieszonej wysoko kamery termalnej. Dodając do tego oprogramowanie śledzące ruch, zbadali oni aktywność każdego z zespołów, po czym zwizualizowali ją za pomocą specjalnych grafów. Do wizualizacji dodano także zapis zużycia energii elektrycznej w czasie, a wszystko pokazano jako kinetyczną instalację poruszaną mechanicznie za pomocą komputera. Każda z podwieszonych form symbolizuje zużycie energii w czasie przez wybrane zespoły.

IMGP1124_

Reflected Environments - kinetyczna instalacja pokazująca zużycie energii w czasie rzeczywistym

Read more…

Smart Geometry 2011 – Kopenhaga

March 26th, 2011 422 comments

sg2011

W dniach 28 marca – 2 kwietnia odbędą się w Kopenhadze warsztaty i konferencja Smart Geometry. Myślą przewodnią i tytułem wydarzenia jest tym razem hasło ‘Building the invisible – informing digital design with real world data‘. Przypomnijmy, rok temu Smart Geometry miało miejsce w Barcelonie, gdzie pod hasłem ‘Working Prototypes’ budowano dziesiątki parametrycznych modeli w skali 1:1, wykorzystując do tego umiejscowione w szkole IaaC laboratorium cyfrowej fabrykacji FabLab (więcej informacji na temat poprzedniego Smart Geometry w tym wpisie).

Co jest więc osią programu tegorocznego wydarzenia ? Otóż w tym roku organizatorzy postanowili skoncentrować się na połączeniu wirtualnych parametrycznych modeli projektowych z cyfrowymi strumieniami informacji czerpanymi z ‘namacalnej rzeczywistości’. Większość ‘clusterów’ , czyli pod-warsztatów, będzie używać sensorów i podzespołów, a także informacji czerpanych na żywo z internetu (np dane pogodowe w danej lokacji – temperatura, prędkość i kierunek wiatru) do modelowania i testowania idei projektowych. W użyciu będą także komponenty do tzw. namacalnego przetwarzania (‘physical computing’), takie jak Arduino + czujniki ruchu, światła, odległości itp. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że niektóre zespoły planują szerokie użycie kamer do detekcji fizycznych markerów (TUIO) aby np modelować elastyczne membrany, lub też sensory ruchu Kinect do detekcji gestów i skanowania fizycznie kształtowanych modeli architektonicznych i natychmiastowego przenoszenia ich do komputera.

Warsztaty będą podzielone na 10 ‘klastrów’ :

Use the force : Prowadzony m.in. przez Daniela Pikera i Roberta Cervellione, twórców wtyczki ‘Kangaroo’ do Grasshoppera i GC, warsztat skupi się na modelowaniu sił fizycznych w konstrukcjach w ‘czasie rzeczywistym’, za pomocą fizycznych markerów oraz technik video mappingu.

Interacting with the City : Warsztat poprowadzą Flora Salim (RMIT, Melbourne), Przemek Jaworski (PWr Wrocław, Jawor Design Studio) oraz Martin Kaftan (TU Graz, echorost.com) i skupią się na użyciu technik interaktywnych oraz wizualizacji strumieni danych z internetu (np dane środowiskowe, przepływ pieszych lub natężenie ruchu samochodów w danej chwili) do informowania procesu projektowego.

Urban Feeds : Luis E. Fraguada, Tomas Diez oraz Felipe Pacegueiro poprowadzą warsztat obejmujący tematyką mechanikę funkcjonowania miasta. Przed rozpoczęciem warsztatu, w Kopenhadze rozmieszczone zostaną specjalne sensory (bazujące na Arduino), które będą nadawać odczyty do komputerów uczestników, a te z kolei zostaną wykorzystane do wymodelowania ‘behawioralnego’ wzorca funkcjonowania miasta. Uczestnicy spróbują podjąć interwencje w tkance miejskiej, aby spróbować ulepszyć i zmienić te schematy.

Cyber Gardens : Marco Poletto, Claudia Pasquero oraz Andrea Bugli (ecoLogic studio) zajmą się ‘hodowaniem’ tkanki urbanistycznej symulując zachowania miasta jako żywej struktury, używającej mechanizmów biologicznych. Razem z uczestnikami poszukiwać będą odpowiedzi jak zrozumieć miasto na poziomie organicznym. Użyte będą sensory oraz Arduino wraz z oprogramowaniem GrassHopper.

Performing Skins : Mette Ramsgard Thomsen(CITA) i Ayelet Karmon użyją narzędzi do projektowania parametrycznego wzbogaconych o fizyczne instalacje produkujące warianty modeli z użyciem samodzielnie skonstruowanych robotów do tkania trójwymiarowych struktur z materiału (używających miedzy innymi Arduino).

Authored Sensing : Kyle Steinfield (UC Berkeley), Kat Park (SOM, Nowy Jork) i Nick Novelli (CASE) spróbują zreinterpretować paradygmat użycia strumieni danych wspomagających projektowanie, i wprowadzić do nich czynnik świadomej i arbitralnej ich interpretacji. Same strumienie mają być tutaj przedmiotem eksperymentów projektowych, a ich uzyskanie polegać będzie na stworzeniu specjalnych instalacji ‘drzew’, które po zakończeniu warsztatów rozjadą się do kilku uniwersytetów na całym świecie i będą zbierać dane przez kolejny rok.

Agent Construction : Petra Jenning (Lund University), Ruppert Soar, David Andreen (UCL, Londyn) użyją technik symulacji sztucznego życia (systemów agentów) do tworzenia i hodowania emergentnego systemu konstrukcyjnego. Symulacje będą wykonywane cały czas, nawet podczas fazy konstrukcyjnej, aby mogły mieć wpływ na kształt obiektu do samego końca procesu materializacji projektu.

Hybrid Space Structure Typologies : Justin Diles, dr Clemens Preisinger, Berhard Sommer (University of Applied Arts, Wiedeń) użyją technologii skanowania 3d do modelowania istniejących obiektów bazujących na systemach modularnej konstrukcji (nawiązujących do tych popularnych w latach 60-tych). Następnie uczestnicy będą starali się przeprojektować te systemy, tak aby bez użycia modularności uzyskać podobny, lub ciekawszy efekt. Użyte zostanie oprogramowanie Generative Components oraz Grasshopper.

Reflecting Environments : Judit Kimpian, Goetz Peter Feldmann oraz Josh Mason (AEDAS), użyją zaawansowanych technik do mierzenia i badania tendencji użytkowych przestrzeni architektonicznej, aby zweryfikować i zrozumieć wzorce zachowań użytkowników tej przestrzeni. Użyte zostaną kamery termalne (do detekcji ludzi) i inne sensory. Dane zostaną wykorzystane do wykonania alternatywnych konfiguracji przestrzennych ułatwiających swobodne użytkowanie obiektu.

Responsive Acoustic Surfacing : prof Mark Burry, Alexander Pena, Jane Burry i Daniel Davis (RMIT, Melbourne) użyją generatywnych algorytmów (systemy agentów, automaty komórkowe, dynamiczna relaksacja i algorytmy genetyczne) do generowania modeli parametrycznych posiadających specyficzne cechy wyciszania lub wzmacniania pewnych częstotliwości dźwięku w przestrzeni architektonicznej. Wirtualne modele będą podczas warsztatów produkowane za pomocą robota tnącego styropianowe komponenty.

Wiadomości o przebiegu warsztatów i konferencji podawane będą na żywo na stronie http://smartgeometry.org/