Archive

Posts Tagged ‘diagram Voronoi’

Grasshopper ? Podstawy cz. 2

February 15th, 2011 24 comments

Grasshopper ? Podstawy cz. 2Grasshopper ? Podstawy cz. 1
Grasshopper ? Podstawy cz. 3
Grasshopper ? Poradnik cz. 1 ? Atraktory /średnio zaawansowany/

Listy danych


     W drugim tutorialu zajmiemy się listami danych. Tak jak pisałem w pierwszym poradniku,
jest to bodajże jedna z najważniejszych rzeczy do opanowania w Grasshopperze (często bagatelizowana w innych poradnikach). Komponenty odpowiedzialne za porządkowanie naszych danych, znajdują się w kategorii komponentów “Sets” (o kategoriach pisałem w pierwszym tutorialu).

W jaki sposób Grasshopper porządkuje dane ?

     W odróżnieniu od innych programów, Grasshopper daje wgląd w to jak sam działa.
Widzimy w jaki sposób porządkuje dane przed użyciem funkcji, a także jak one wyglądają po jej użyciu. Dzięki temu możemy szybciej dostrzec gdzie w naszym projekcie kryje się błąd. Listy danych porządkowane są wg. adresu w postaci “{A;B;C…}” oraz indeksu danej wartości “(i)”. Każda funkcja (komponent), który modyfikuje w jakiś sposób naszą listę danych, zmienia adresy list poprzez dodanie kolejnej liczby. Dla przykładu mając 10 punktów referencyjnych w komponencie “Pt”, ich adres będzie wyrażony jako “{0}”, kolejność wprowadzenia punktów natomiast będzie stanowiła o ich indeksie “(i)”. Zmodyfikowanie punktów np. poprzez “cull pattern” (usuwanie wg. deseniu) wprowadza nam do adresu kolejną liczbę; adres wygląda teraz tak : “{0,0}” .

Zmiana długości adresu po zastosowaniu komponentu

Read more…