Tutoriale

May 5th, 2012

Tutoriale, czyli lekcje wprowadzające w obsługę programów,  są w trakcie tworzenia – z biegiem czasu znajdzie się ich tutaj więcej.

(uwaga : linki do wersji instalacyjnych GC, GrassHoppera oraz Processing są na dole strony)

Generative Components:

Tutorial GC#1

Tutorial GC#1 podstawy

Tutorial GC#2

Tutorial GC#2 parametryczny dach

.

.

.

.

.

.

Parametryczne komponenty

Parametryczne komponenty

.

oraz zewnętrzne tutoriale po angielsku napisane przez Bena Doherty (dla bardziej zaawansowanych – pisanie funkcji w C# itp) :

http://www.notionparallax.co.uk/blog/index.php/tutorials/

Oficjalny kurs GC wydany przez Bentley Institute (PDF)

http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/microstation_generativecomponents/microstation_GC_v8i_essentials_book.pdf

-

Grasshopper:

(tutoriale napisane przez Mateusza Zwierzyckiego)

-

GrassHopper - część 1

Grasshopper czesc 1

.

Grasshopper czesc 2

Grasshopper czesc 2

.

Grasshopper czesc 3

Grasshopper czesc 3

-

Processing:

Wstęp do Processing - grafika 2D

Wstęp do Processing - grafika 2D

Krzywe Beziera w Processing

Krzywe Beziera w Processing


.

.

.

.

.

.

-

-

 

Aby nauczyć się obsługi powyższych programów trzeba je ściągnąć i zainstalować, instrukcje poniżej :

 

Generative Components

http://www.bentley.com/en-US/Promo/Generative+Components/Special+Offers.htm

(wymagana rejestracja)

Grasshopper

(instaluj w podanej kolejności)

http://rhino3d.pl/download.html Pakiet Rhino 3d

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26347 dodatek Microsoft Visual C++, należy wybrać wersję 32-bit (vcredist_x86.EXE)

Grasshopper : http://www.grasshopper3d.com/page/download-1

(wymagane podanie emaila)

Processing

http://processing.org/download/